Patenty, Znaki towarowe,
Prawa autorskie, Licencje

Uwagi

1

Niniejsza strona internetowa ma jedynie charakter informacyjny.

2

Informacje zmieszczone na stronie nie stanowią porady prawnej.

3

Ta informacja nie jest przeznaczona do tworzenia, a jej otrzymanie nie stanowi, związku adwokat-klient.

4

Ponieważ porady prawne muszą być dostosowane do specyficznych uwarunkowań każdego przypadku oraz z uwagi na fakt, iż przepisy ciągle się zmieniają, treści zamieszczone na stronie nie powinny być stosowane jako substytut porady prawnej.

5

Cherskov Flaynik & Gurda, LLC nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się wszelkich zobowiązań za ewentualne błędy lub braki i za użytkowanie lub interpretację przez inne podmioty, wynikające z informacji zawartych na tej stronie internetowej.

Jesteśmy zobowiązani do jak najlepszego
reprezentowania naszych klientów

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji: