Patenty, Znaki towarowe,
Prawa autorskie, Licencje

W swojej karierze prawniczej prowadził sprawy z zakresu przemysłu chemicznego, biotechnologii i inżynierii mechanicznej. Złożył wnioski patentowe dotyczące produkcji elektrod do samochodu elektrycznego, kompozytów, metod flotacji węgla, funkcjonowania reaktora jądrowego, przechowywania odpadów, sekwencjonowania DNA, inżynierii protein i zastosowań plazmidów/bakteriofaga.

Michael Cherskov wielokrotnie zajmował się także zgłaszaniem znaków towarowych i patentów, ochroną praw autorskich, uzyskiwaniem licencji i prowadzeniem tajnych spraw procesowych prawa handlowego.

Donald Flaynik jest uprawniony do reprezentowania klientów przed Biurem Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz wszystkimi sądami stanowymi i federalnymi.

Wśród wniosków o udzielenie patentów, które w swojej karierze składał Donald Flaynik, znajdują się m.in. patenty na wynalazki wykorzystujące elektryczne i mechaniczne elementy konstrukcyjne, w tym technologie obronne, wynalazki w dziedzinie włókna optycznego i optycznych zmieniarek dysku.

Szymon Gurda jest uprawniony do do reprezentowania klientów przed Biurem Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz wszystkimi sądami stanowymi i federalnymi.

Szymon Gurda specjalizuje się w składaniu wniosków patentowych przed Biurem Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych i za granicą. Urodzony w Łodzi, biegle włada językiem polskim.

Aaron Keith ma doświadczenie w pisaniu i składaniu wniosków patentowych, przede wszystkim w dziedzinach technologii mechanicznych i chemicznych. Zajmował się wnioskami dotyczącymi sprzętu sportowego, rekultywacji polimerowej, folii dielektrycznej, kondensatorów i aplikacji akustycznych.

Posiada również doświadczenie w prawie znaków towarowych.

Jesteśmy zobowiązani do jak najlepszego
reprezentowania naszych klientów

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji: