Patenty, Znaki towarowe,
Prawa autorskie, Licencje

Cherskov Flaynik & Gurda, LLC

jest kancelarią specjalizującą się dziedzinie własności intelektualnej małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych.

Kancelaria reprezentuje różnorodnych klientów, w tym:

niezależnych wynalazców, spółki notowane na giełdzie, administrację rządową Stanów Zjednoczonych, firmy prywatne, uniwersytety i inne instytucje naukowe.

Zajmujemy się wszystkimi aspektami prawa własności intelektualnej, ochrony znaków towarowych i postępowań przygotowawczych, w tym:

 • wyszukiwaniem i opiniowaniem patentów,
 • składaniem wniosków o udzielenie patentów (krajowych i zagranicznych),
 • koordynowaniem międzynarodowej działalności patentowej,
 • reprezentowaniem podmiotów w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami przysługujących im praw,
 • wyszukiwaniem znaków towarowych,
 • uzyskiwaniem i utrzymywaniem praw ochronnych na znaki towarowe,
 • składaniem wniosków o udzielenie prawa ochronnego na międzynarodowy znak towarowy,
 • składaniem sprzeciwów do rejestracji i wniosków o usunięcie znaku towarowego,
 • rejestracją, opiniowaniem i rozwiązywaniem sporów związanych z prawami autorskimi,
 • składaniem wniosków o udzielenie licencji na patenty, znaki towarowe i własność intelektualną chronioną prawem autorskim,
 • rozwiązywaniem sporów związanych z domenami internetowymi.

Jesteśmy zobowiązani do jak najlepszego
reprezentowania naszych klientów

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji: